System FM PROFESSIONAL to znakomite narzędzie wspomagające zarządzenie pojazdami komunalnymi, gdyż może zostać skonfigurowany indywidualnie w oparciu o wytyczne każdego przedsiębiorstwa. Oferta dla gospodarki komunalnej została przygotowana w oparciu o obowiązujące przepisy i ustawy.

KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU:

  • dane uzyskane z systemu, w tym historia tras, jest przechowywana bez ograniczenia czasowego,
  • monitorowanie pojazdów online na interaktywnej mapie,
  • dostęp do bieżących danych o wykorzystaniu pojazdów asenizacyjnych, śmieciarek, odśnieżarek lub innego sprzętu,
  • eliminuje nieuzasadnione użycie pojazdów specjalistycznych oraz upusty lub kradzieże paliwa.
  • raportuje czas pracy i miejsce użycia dodatkowych sensorów, np. haków do odbioru kontenerów.