Podstawowe korzyści, jakie daje wdrożenie FM Professional:

KONTROLA ONLINE:

 • dostęp do systemu poprzez przeglądarkę internetową,
 • lokalizacja pojazdów, kierowców lub ładunków wraz z bieżącą wizualizacją na interaktywnej mapie,
 • ułatwienie kontroli pracy pracowników terenowych,
 • kontrola temperatury transportu żywności i leków zgodnie z normą HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point),
 • uproszczenie rozliczania jazdy służbowej i prywatnej w przypadku wykorzystywania pojazdów przez pracowników do takich celów,
 • skuteczniejsza realizacja przez pracowników powierzonych im zadań,
 • większe poczucie bezpieczeństwa managera w związku z możliwością kontroli nad mobilnym personelem, sprzętem i przewożonym towarem,
 • eliminacja nadużyć i nieprawidłowości,

USPRAWNIENIE DZIAŁANIA FIRMY:

 • skrócenie czasu realizacji zadań średnio o ok. 20%,
 • kontrola warunków przewozu,
 • zwiększenie ilości wizyt u Klientów dzięki raportowaniu pracy handlowca,
 • usprawnienie procesu rozliczeń dzięki rozbudowanemu modułowi raportowemu,
 • możliwość integracji z zewnętrznymi systemami informatycznymi (księgowymi, magazynowymi),
 • poprawa terminowości dostaw,
 • wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez stosowanie innowacyjnych rozwiązań technicznych w prowadzonej działalności,

OSZCZĘDNOŚCI W FIRMIE:

 • zwrot inwestycji zakupu systemu już po około 3-4 miesiącach, w zależności od wielkości floty,
 • racjonalizacja wydatków na flotę samochodową,
 • niższe koszty utrzymania floty – większy zysk firmy,
 • zmniejszenie przebiegów o ponad 20%,
 • zmniejszenie kosztów paliwa o ok. 25%,
 • uzyskanie do 30% zniżki na polisę z tytułu AC,
 • zwiększenie efektywności rozliczania czasu pracy.
OBSZAR DZIAŁANIA
Kontakt handlowy
tel. +48 797-500-042
Kontakt handlowy
tel. +48 797-500-041
tel. +48 502-500-270
tel. +48 797-500-043
Kontakt handlowy
tel. +48 797-500-045
Kontakt handlowy
tel. +48 797-500-041
tel. +48 502-500-270
tel. +48 797-500-043
Kontakt handlowy
tel. +48 797-500-041
tel. +48 502-500-270
tel. +48 797-500-043
Kontakt handlowy
tel. +48 797-500-042
Kontakt handlowy
tel. +48 797-500-041
tel. +48 797-500-043
tel. +48 502-500-270
Kontakt handlowy
tel. +48 797-500-042
Kontakt handlowy
tel. +48 797-500-045
Kontakt handlowy
tel. +48 797-500-041
tel. +48 797-500-045
tel. +48 502-500-270
Kontakt handlowy
tel. +48 797-500-041
tel. +48 797-500-043
tel. +48 502-500-270
Kontakt handlowy
tel. +48 797-500-042
Kontakt handlowy
tel. +48 797-500-045
Kontakt handlowy
tel. +48 797-500-041
tel. +48 502-500-270
tel. +48 797-500-043
Kontakt handlowy
tel. +48 797-500-041
tel. +48 502-500-270
tel. +48 797-500-043
Kontakt handlowy
tel. +48 797-500-041
tel. +48 502-500-270
tel. +48 797-500-043