FM Professional pozwala kompleksowo zarządzać flotą oraz mobilnym personelem w firmie, a także kontrolować i optymalizować koszty związane z transportem.

DLA KOGO?

Usługa skierowana jest do wszystkich Klientów, którzy chcą lokalizować swoje pojazdy, a w szczególności do firm posiadających samochody:

 • osobowe,
 • dostawcze,
 • ciężarowe, wymagające kontroli stanu i zużycia paliwa lub pomiaru temperatury z zachowaniem norm HACCP.
 • urządzenia i maszyny budowlane (np. wypożyczalnie sprzętu budowlanego w celu kontroli lokalizacji sprzętu oraz zużycia paliwa i czasu pracy maszyny),
 • pojazdy komunalne i specjalistyczne (śmieciarki, pojazdy asenizacyjne, chłodnie),
 • betonomieszarki i inne pojazdy budowlane.

CO UMOŻLIWIA

 • lokalizację online pojazdów i/lub ładunków z wizualizacją na interaktywnej mapie,
 • kontrolę przebytej trasy, czasu postojów, monitoring paliwa, osiąganych prędkości i obrotów, przebywania we własnych strefach,
 • kontrolę pracy pracowników terenowych: serwisantów, przedstawicieli handlowych, podwykonawców,
 • kontrolę temperatury transportu żywności i leków zgodnie z normą HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point),
 • kontrolę załadunku i wyładunku,
 • powiadomienie e-mail/sms o włączonym alarmie, wjechaniu do danej strefy, przekroczonej prędkości, przekroczonej temperaturze, stanie czujnika analogowego lub cyfrowego.
 • kontrolę techniki jazdy eco-driving,
 • wiele innych funkcjonalności.
OBSZAR DZIAŁANIA
Kontakt handlowy
tel. +48 797-500-042
Kontakt handlowy
tel. +48 797-500-041
tel. +48 502-500-270
tel. +48 797-500-043
Kontakt handlowy
tel. +48 797-500-045
Kontakt handlowy
tel. +48 797-500-041
tel. +48 502-500-270
tel. +48 797-500-043
Kontakt handlowy
tel. +48 797-500-041
tel. +48 502-500-270
tel. +48 797-500-043
Kontakt handlowy
tel. +48 797-500-042
Kontakt handlowy
tel. +48 797-500-041
tel. +48 797-500-043
tel. +48 502-500-270
Kontakt handlowy
tel. +48 797-500-042
Kontakt handlowy
tel. +48 797-500-045
Kontakt handlowy
tel. +48 797-500-041
tel. +48 797-500-045
tel. +48 502-500-270
Kontakt handlowy
tel. +48 797-500-041
tel. +48 797-500-043
tel. +48 502-500-270
Kontakt handlowy
tel. +48 797-500-042
Kontakt handlowy
tel. +48 797-500-045
Kontakt handlowy
tel. +48 797-500-041
tel. +48 502-500-270
tel. +48 797-500-043
Kontakt handlowy
tel. +48 797-500-041
tel. +48 502-500-270
tel. +48 797-500-043
Kontakt handlowy
tel. +48 797-500-041
tel. +48 502-500-270
tel. +48 797-500-043