System FM Professional jest doskonałym narzędziem ułatwiającym rozliczenie podwykonawców z wykonywanych zleceń. W przypadku kontroli betonomieszarek system rejestruje datę, godzinę i miejsce załadunku betonu oraz datę, godzinę i miejsce rozładunku betonu. Raportuje kilometry przejechane pomiędzy miejscem załadunku (strefa betoniarni), a miejscem rozładunku (strefa klienckie), rejestruje średnią prędkość obrotów gruszki w trakcie mieszania, oraz czas rozładunku betonu. Raport służy również do rozliczania przewozu materiałów sypkich, cieczy, ładunków i innych.

KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU:

  • monitorowanie pojazdów online,
  • dynamiczne zarządzanie taborem,
  • kontrola miejsc załadunku i wyładunku betonu,
  • monitoring terminów i miejsc dostarczenia betonu,
  • monitoring jakości transportowanego betonu,
  • narzędzie wspomagające rozliczanie podwykonawców.